4H-nuorisotyön perusteet

Kolme askelta työelämään

Kolme askelta työelämään -toimintamalli kertoo 4H:n toteuttamasta yrittäjyyskasvatuksesta. Se kertoo siitä, miten tuemme nuorten elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittymistä sekä nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen. Kolme askelta työelämään -toimintamalli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset.

  1. Ryhmätoiminta

4H-kerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Yli 6-vuotiaille tarkoitettuja kerhoja on noin 3000 ympäri Suomen. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti käytännön ja käden taitoja vapaaehtoisten ohjaajien johdolla. TOP-tehtäväpankki on ohjaajien ja kerholaisten tärkein työkalu.

  1. 4H-akatemia

Yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat paikallisten 4H-yhdistysten järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joissa he oppivat yleisiä työelämätaitoja. Lisäksi nuoria valmennetaan niihin käytännön töihin, joihin he ovat 4H:n kautta työllistymässä. 4H-akatemiasta nuoret saavat vinkkejä työelämään ja yrittäjyyteen.

  1. 4H työpaikkana ja 4H-yritys

Yli 13-vuotiaat voivat työllistyä 4H-yhdistykseeen tai yhdistyksen välittämiin töihin. Yrittäjyydestä kiinnostunut nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen. Tuekseen hän saa henkilökohtaisen yritysohjaajan.

 

4H-nuorisotyön perusteet
Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. Tavoitteenamme on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia.

Haluamme, että he pystyvät näkemään laajasti muutoksiin sisältyviä mahdollisuuksia ja osaavat hyödyntää niitä oman työuransa ja elämänsä rakentamisessa joustavalla tavalla.

Tekemällä oppii parhaiten
Työmme perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvomme (Hands, Head, Heart ja Health) sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä, joka perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn ajatuksiin. Meille tärkeitä asioita oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisölllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.

Kasvatamme nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen, sekä tekemään, kokemaan ja ottamaan vastuuta kehittämällä heidän yrittäjyysvalmiuksiaan. Näitä asioita kuvaavat kasvatuksen kaksi toimintamallia: 4H-kasvatusajattelu (kansalaiskasvatus) sekä Kolme askelta työelämään (yrittäjyyskasvatus).

4H-toiminnan näkökulma on positiivinen. Haluamme työssämme keskittyä lapsen ja nuoren vahvuuksiin, myönteisiin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Pidämme tärkeänä perheen merkitystä ja yhteistyötä perheiden kanssa. 4H-nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä.

Kaikessa toiminnassamme pidämme tärkeänä kestävän elämäntavan sekä eri kulttuureihin liittyvän ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja vuorovaikutuksen edistämistä.

Toiminnan sisällöt
4H-toiminnan vahvat sisällöt kuten ruoka, metsä, luonto ja ympäristö sekä käden taidot tarjoavat paljon vaihtoehtoja kestävää elämäntapaa tukevien tietojen ja taitojen harjoitteluun.

4H:ssa lapset ja nuoret saavat monipuolisia mahdollisuuksia harjoitella kulttuurien välisen vuorovaikutuksen taitoja ja monikulttuurisissa ryhmissä toimimista. Toivotamme toimintaamme tervetulleiksi kaikista eri kulttuuritaustoista tulevat lapset ja nuoret. Järjestön tarjoamassa kansainvälisessä toiminnassa nuorella on mahdollisuus oppia eri kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta sekä vahvistaa kielitaitoaan. Toiminnassa kehittyvät myös uteliaisuus, sitkeys ja ongelmanratkaisukyky, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia yhä kansainvälisemmäksi muuttuvassa työelämässä.