Hankkeet

Hankkeet ovat tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa. Hankkeiden avulla pystymme käynnistämään yhdistyksessä uutta toimintaa tai kehittämään jotain olemassa olevaa toimintaa paremmaksi. Hankkeiden myötä yhdistystoiminta pysyy elinvoimaisena, ja niiden avulla pystymme myös tarjoamaan työpaikkoja ja/tai harjoittelupaikkoja nuorille.