Hankkeet

Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta -hanke on saatu päätökseen. Kiitos kaikille hankkeen kursseille osallistuneille sekä kurssivetäjille.

 

Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta -hanke

Hanke on vuoden 2020 kesäkuun loppupuun kestävä koulutuksellinen yhteistyöhanke, jossa paneudutaan hyvinvointiin, luonnonantimien monipuoliseen ja kestävään hyödyntämiseen sekä lähiruoan merkitykseen.

HANKKEEN TAVOITTEET:

- auttaa näkemään ja arvostamaan mahdollisuuksia, joita omasta lähiympäristöstä löytyy

- auttaa näkemään, millaisia mahdollisuuksia luonto tarjoaa oman hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja tulojen lähteenä 

- lisää tietoisuutta terveellisen ravinnon merkityksestä ja mahdollisuudesta itse vaikuttaa terveellisen ravinnon saatavuuteen

- tarjoaa tietoa, taitoa ja innostusta luonnontuotteiden omaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen ja sitä kautta mahdollisuutta työllistymiseen ja yrittäjyyteen

-saa eri toimijoita toimimaan yhdessä sekä luomaan kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia

- innostaa osuuskuntatoimintaan tai muuhun tuotannolliseen yhteistyöhön

- saa ihmisiä kokoontumaan yhteen yhteisten intressien tiimoilta, tutustumaan ja oppimaan yhdessä

- antaa lapsille ja nuorille tietoa ja taitoa luontoon liittyvistä mahdollisuuksista ja lisää näin myös arvostusta omaan asuinseutuunsa

- aktivoi lisää toimivia jäseniä alueen yhdistystoimintaan

 

KURSSIAIHEET:

 

  • Ravintona käytettävien luonnontuotteiden hyödyntäminen (esim. marjat, sienet ja yrtit)
  • Puutarhaviljely (esim. yrtit, vihannekset, marjat ja hedelmät)
  • Mehiläiset ja hunajatuotanto
  • Riistan ja kalan hyödyntäminen
  • Tutustuminen tuotanto- ja kotieläimiin (esim. broileri, sika, nauta, hyönteiset)
  • Puhdetöitä luonnon materiaaleista (esim. tuohityöt, kasvivärjäys, paju, kivet)
  • Lähiruoka ja lähituottajat
  • Hygieniapassi
  • Luonnon virkistyskäyttö ja matkailu
  • Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä