Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta -hanke (2019-2020)

Hyvinvointia, työtä ja tuloa luonnosta hanke oli koulutuksellinen yhteistyöhanke, jossa paneuduttiin hyvinvointiin, luonnonantimien monipuoliseen ja kestävään hyödyntämiseen sekä lähiruoan merkitykseen. Hankkeessa järjestettiin yhteensä 22 työpajaa/kurssia luonnontuotteisiin liittyen sekä 3 tilavierailua. 

Toteutuneita kurssiaiheita olivat:

 • Sienikurssi
 • Hygieniapassikoulutus
 • Tuohikurssi
 • Pajutyökurssi
 • Villiyrttikurssi
 • Vihtakurssi
 • Luonnonkosmetiikkakurssi
 • Kukkasidontakurssi (luonnonkukat)
 • Kasvivärjäyskurssi
 • Luontaiset puhdistusaineet -kurssi
 • Vaahteranlehtiruusu-työpaja
 • Lihanpaloittelukurssi
 • Pärekorikurssi
 • Havukranssikurssi
 • Mehiläisvahaliinat ja -kynttilät -työpaja
 • Kehruukurssi
 • Käpyaskartelupaja
 • Riistaruokakurssi
 • Luonnon villit käyttökasvit -kurssi
 • Kasvihuoneviljelyn ABC-kurssi
 • Riistalihan jatkojalostuskurssi
 • Metsämindfulness-kurssi

Tilavierailussa tutustuttiin:

 • Pölkinvuoren kasvimaailmaan
 • Räsälän luomutilaan 
 • Pajalan kotieläinpihaan

Hankkeen tavoitteena oli:

- auttaa näkemään ja arvostamaan mahdollisuuksia, joita omasta lähiympäristöstä löytyy

- auttaa näkemään, millaisia mahdollisuuksia luonto tarjoaa oman hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja tulojen lähteenä 

- lisätä tietoisuutta terveellisen ravinnon merkityksestä ja mahdollisuuksista itse vaikuttaa terveellisen ravinnon saatavuuteen

- tarjoaa tietoa, taitoa ja innostusta luonnontuotteiden omaan ja kaupalliseen hyödyntämiseen ja sitä kautta mahdollisuutta työllistymiseen ja yrittäjyyteen

-koota eri toimijoita toimimaan yhdessä sekä luomaan kumppanuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia

- innostaa osuuskuntatoimintaan tai muuhun tuotannolliseen yhteistyöhön

- saada ihmisiä kokoontumaan yhteen yhteisten intressien tiimoilta ja tutustumaan ja oppimaan yhdessä

- antaa lapsille ja nuorille tietoa ja taitoa luontoon liittyvistä mahdollisuuksista ja lisää näin myös arvostusta omaan asuinseutuunsa

- aktivoida lisää toimivia jäseniä alueen yhdistystoimintaan