4H-nuorisotyön perusteet

Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. Tavoitteenamme on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yrittelijäitä aikuisia. Haluamme, että he pystyvät näkemään laajasti muutoksiin sisältyviä mahdollisuuksia ja osaavat hyödyntää niitä oman työuransa ja elämänsä rakentamisessa joustavalla tavalla.

Tekemällä oppii parhaiten

Työmme perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvomme (Hands, Head, Heart, Health) sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä, joka perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn ajatuksiin. Meille tärkeitä asioita oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien. 

4H-toiminnan näkökulma on positiivinen. Haluamme työssämme keskittyä lapsen ja nuoren vahvuuksiin, myönteisiin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Pidämme tärkeänä perheen merkitystä ja yhteistyötä perheiden kanssa. 4H-nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Pidämme kaikessa toiminnassamme tärkeänä kestävän elämäntavan sekä eri kulttuureihin liittyvän ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja vuorovaikutuksen edistämistä.

Toiminnan sisällöt

4H-toiminnan vahvat sisällöt, kuten ruoka, metsä, luonto, ympäristö ja kädentaidot tarjoavat paljon vaihtoehtoja kestävää elämäntapaa tukevien tietojen ja taitojen harjoitteluun.