Kolme Askelta työelämään

Kolme askelta työelämään -toimintamalli kertoo 4H:n toteuttamasta yrittäjyyskasvatuksesta. Se kertoo siitä, miten tuemme nuorten elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittymistä sekä nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen. Kolme askelta työelämään -toimintamalli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset. 

1. Ryhmätoiminta

4H-kerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. 4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti käytännön ja käden taitoja osaavien ohjaajien johdolla. TOP-tehtäväpankki on ohjaajien ja kerholaisten tärkeä työkalu. 

2. 4H-akatemia

Yli 13-vuotiaat nuoret voivat osallistua yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joissa he oppivat yleisiä työelämätaitoja. Lisäksi nuoria valmennetaan niihin käytännön töihin, joihin he ovat 4H:n kautta työllistymässä. 4H-akatemiassa nuoret saavat vinkkejä työelämään ja yrittäjyyteen. 

3. 4H työpaikkana ja 4H yritys

Yli 13-vuotiaat voivat työllistää itsensä 4H-yrityksen avulla tai työllistyä yhdistyksen tarjoamiin töihin. 4H-yrittäjä saa tuekseen henkilökohtaisen yritysohjaajan.