Yhdistys

 

4H-järjestö on yksi Suomen suurimmista nuorisojärjestöistä. Paikallisia yhdistyksiä on 226 eri puolella Suomea ja yhdistyksissä on yhteensä yli 50 000 jäsentä. 4H on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Urjalan 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1979.

4H:n voi aloittaa jo 6-vuotiaana, mutta tekemistä riittää kaikille 28-vuotiaaksi saakka. Pienemmille jäsenille on tarjolla runsaasti harrastustoimintaa kerhoista kursseihin. Nuorille sen sijaan löytyy erilaista toimintaa oman elämän hallintaan ja hyvinvointiin liittyen. Tarjoamme nuorille kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja, koulutuksia ja kursseja. 4H-yritys on myös oiva tapa nuorille kokeilla, millaista itse tienaaminen on. 4H:ssa saa valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelmään sekä yrittäjyyteen.

4H:lla on neljä arvoa, jotka kuvaavat toiminnan perustaa sekä ohjaavat joka päiväisessä toiminnassamme:

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuus, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.